Základová deska

Základové desky pro zděné objekty, dřevostavby i montované domy, dešťová hospodářství objektů

 • skrývka ornice a výkopové práce základových pásů
 • položení zemnícího pásku
 • betonáž základových pasů
 • instalace průchodek pro přípojky inženýrských sítí
 • dodávka a položení ležaté kanalizace včetně tlakové zkoušky
 • příprava podloží základové desky
 • betonáž základové desky

 • Na stavbě se podílely:

 • JPprima - Pro Vaše bydlení
 • AG stav stroje


 • Generated by Jpeg Resampler, Copyright (c) 2005-2007, David Macek, http://software.macek.cc/

  Dovolujeme si Vám nabídnout:
  Zajímavosti: