Stavba fotbalového hřiště s umělou trávou 3. generace

TJ Praga, Praha Vysočany 2009

Popis akce:

Image

Prvním úkonem bylo převzetí stavby, vytyčení pozemku za přítomnosti geodeta a vytyčení výšek. Následovalo srovnání terénu odtěžením přebytečné zeminy a odstranění náletů.
Po dokončení úpravy rovinnosti terénu a po vyznačení výkopů pro drenáže proběhly vlatní výkopové práce za pomocí naší techniky. Následovala pokládka drenážního potrubí se svodem do centrální vsakovací jímky, záhrnutí kamenivem a zhutnění.


Image

Poté přila na řadu skladba kameniva, podobně jako pod zámkovou dlažbu a mezi každou vrstvou opět hutnění vibračním válcem. Zároveň v samostatných výkopech byla proveden rozvod elektroinstalace pro napojení osvětlení. Po celém obvodě hřiště byly zabetonovány obrubníky pro chodníček ze zámkové dlažby a současně vyměřeny a zabetonovány sloupky pro oplocení.

Image Image Image

Dalším náročným úkolem bylo usazení sloupů osvětlení a vybudování opěrné zdi.

Image Image Image

Image

Pro zajištění roviny podkladu byl použit rotační laserový měřící přístroj. Zámková dlažba okolo celého hřiště a oplocení již začínaly ukazovat, že stavba se chýlí ke zdárnému konci. Ještě okolní terénní úpravy a jako perlička na závěr vrátka a přístupový chodníček.

Image Image Image Image Image Image
Image

V této fázi již zbývá položit umělý trávník. Díky této technologii bude toto zařízení možné využívat celoročně.


Na stavbě se podílely:

  • JP prima
  • FI-FI & spol
  • Ploty Janich

  • Dovolujeme si Vám nabídnout:
    Zajímavosti: