Ceník stavebních prací

Rozhodnutí o započetí stavby či rekonstrukce ovlivňuje v neposlední řadě i cena díla.
Proto jsme pro Vás připravili orientační přehled základních stavebních úkonů.

Zdarma ke stažení
průběžně aktualizovaná a doplňovaná verze.

Položkový přehled cen stavebních prací pro rok 2012 JP prima
Č. Název MJ Kč / MJ
 

1   Zemní práce

 - Příprava pozemku hod od 180,00
 - Sejmutí ornice, 15 cm m2   15,00
 - Sejmutí ornice, 30 cm m2   30,00
 - Hloubení jam m3  250,00
 - Hloubení rýh m3  280,00
 - Ruční výkopy m3  od 821,00
 - Manipulace - nakládání vykládání m3  od 60,00
 - Manipulace - nakládání vykládání - RUČNĚ m3  od 420,00
 - Manipulace - vodorovné přemístění do 20 m na staveništi m3  od 30,00
 - Manipulace - vodorovné přemístění do 10 km mimo staveniště m3  od 250,00
 - Hutněné obsypy a zásypy m3  od 65,00
 - Hutněné obsypy a zásypy - RUČNÍ m3  od 275,00
 

2   Základové konstrukce

 - Podkladová vrstva ze štěrkopísku netříděného s urovnáním a hutněním m3  780,00
 - Trativody - drenáže flexy průměr 100 mm uložení se zásypem štěrkopískovým m b  od 350,00
 - Beton základový B 15 včetně uložení do výkopu či do bednění - bez dopravy m3  od 2500,00
 - Betonová mazanina s uhlazením - bez dopravy m3  od 2600,00
 - Výztuž základových desek ze svařovaných sití KARI m2  od 127,00
 - Zemnící pásek do základů m b  od 50,00

Podrobný položkový rozpočet včetně výkazu výměr a krycího listu pro Vaši stavbu Vám vypracujeme po dohodě.
Možnost i slepého rozpočtu pro porovnání nabídek.
Pracujeme s cenami RTS

Dovolujeme si Vám nabídnout:
Zajímavosti: